Održan "Šumski dan"

PDFIspis

Šumski 04Ove je nedjelje 01. ožujka 2015. održan prvi ovogodišnji Šumski dan posvećen pošumljavanju Mosora i očuvanju postojeće šume crnog bora koju su sadile generacije Mosoraša na prostoru uokolo planinarskog doma "Umberto Girometta".

 

 

 

Naime, već je na prvom sastanku po osnivanju Društva 04. prosinca 1925. tadašnji predsjednik "Mosora" istaknuo "da zadaća Mosora neće biti to da samo pošumljuje naše goleti nego da i širi propagandu u narodu o važnosti i koristi pošumljavanja i da živo utječe na nadležne faktore da oni to svim sredstvima rade i podupiru." Pošumljavalo se u suradnji sa splitskom šumarijom na prostoru Ljuvača, uokolo pl. doma, na prostoru oko špilje Vranjače u Kotlenicama, na Užinskoj kosi poviše Žrnovnice, ali i na Vidovoj gori na Braču itd.

 

Šumski 01

 

Rezultat tih akcija je posebno vidljiv na primjeru lijepe šume crnog bora na Ljuvaču, na koju smo ponosni i s ljubavlju je čuvamo. Osim toga sve to vrijeme smo organizirali predavanja kojima se svekoliko pučanstvo educiralo o važnosti šumskog pokrova za ravnotežu eko sustava naših planina.

 

Šumski 03

 

Šumski 05

 

Žalosti nas kad vidimo da gotovo svake godine zbog neodgovornih ili zlonamjernih pojedinaca gore šume na južnim obroncima planine, ali to još više učvršćuje našu odlučnost da prionemo nastavku pošumljavanja našeg Mosora. Stoga je i ove godine održan Šumski dan, a akciji pošumljavanja su se pridružili polaznici Mosorove opće planinarske škole predvođeni voditeljem Robertom Režićem, članovi školske sekcije "Prirodoslovci", ali i ostali članovi društva koji tijekom vikenda vrijedno radili na uređenju planinarskog doma u sklopu priprema za nadolazeće Dane hrvatskih planinara u lipnju o.g. Stručnim savjetima pročelnik naše dubrovačke "ispostave" Stipe Petričević je uspješno koordinirao akcijom, pa mu se i ovim putem zahvaljujemo na angažmanu.

 

Šumski 02

 

Šumski 06

 

Sljedeći Šumski dan je planiran za 06. prosinca ove godine, a to je prigoda da nam se i vi pridružite te na taj način Mosor učinite još ugodnijim mjestom za boravak, kretanje i opuštanje.

 

Tekst: Denis Vranješ

Fotografije: Predrag Kurtović, Ivana Radonić