Redovna Sjednica Skupštine

PDFIspis

 

Temeljem članka 22. Statuta i odluke UO HPD „Mosor“ od 27. veljače 2024. godine sazivam

 

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

Hrvatskog planinarskog društva "Mosor"

 

 

koja će se održati u u dvorani A100 Sveučilišta u Splitu u zgradi FESB-a (R. Boškovića 32) dana 27. ožujka 2024. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati.

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći Dnevni red:

 

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
  2. Izvješće verifikacijske komisije
  3. Usvajanje dnevnog reda
  4. Izvješće o radu u 2023. godini
  5. Financijsko izvješće, izvješće Nadzornog odbora i Suda časti
  6. Rasprava po izvješćima
  7. Plan rada u 2024. godini
  8. Usvajanje izmjena Statuta HPD „Mosor“ i pravilnika Suda časti.
  9. Razno

 

 Split, 12. ožujka 2024.

Predsjednik HPD-a "Mosor"
Ivica Sorić