The Zidina

PDFIspis

Bila je nedilja kad nas je Veki posida u svog karavana. Krenili smo lagano, pa brže,pa stali kod Srijana. Isprid nas Zidina – imenom i prezimenom. Malo parimo oči a onda nastavljamo u misiju br. 1 put Gornjeg dolca. Vozikamo se krajem, glava nabijenih na prozore ne bi li šta ugledali. Kraj je to di [...]

Read more http://penji.wordpress.com/2011/02/01/3247/