Logor Mokre noge

PDFIspis

 

  

  

2011_08_3-9_Mokre_mnoge_logor_289Jamu Mokre noge pronašli su članovi SAK Ekstrem 2009. godine (Kotarac i Topić) prilikom izviđanja terena za ekstremovu zimsku turu. U prvom navratu spustili su se 50-ak m duboko koristeći se debljim granama za spuštanje niz manje ulazne vertikale. Od tada se istražuje u više akcija (članovi Ekstrema i Imbera) pri čemu je jama nacrtana do -430 m a spustilo se u dvoranu na -700 m. Ime je dobila zbog kišnog vremena i mokrih nogu na prvome istraživanju.

 

 

Mokre_01

 

Logor ''Mokre noge 2011.'' Organiziran je od 3. do 9. kolovoza. Na logoru je sudjelovalo 35 ljudi iz 8 dalmatinskih društava. Pomoć u radu dali su i članovi stanica HGSS Makarska i Split kao i djelatnici JU Park prirode Biokovo. Prema podacima dobivenim na temelju Compassa jama je istražena do dubine od -831 m. Nacrt se sređuje. U jami postoje mogućnosti za daljnje napredovanje: treba pregledati završnu vertikalu u kojoj ima bočnih prolaza. Iako izgledaju zarušeni, nisu detaljno pregledani zbog nedostatka vremena.

Upitnik je i manja vertikala u kanalu prije LegoLanda - pretpostavlja se da se spajaju. Ali, ipak, radi se o prostoru u koji se nije ušlo. U dvorani se nalazi mala pukotina na visini od 6 m između slojeva. Obrasla je koraloidima. Treba penjati i proširivati. Meandar na 430 m nije dovršen zbog uskih djelova. Pretpostavlja se da se spaja u vertikalu koja se spušta u dvoranu. Vertikala koja se spušta u dvoranu je velikih dimenzija (do 60 m širine) i, pretpostavlja se, preko 300 m dubine. Najviše što se može ući u nj je kroz okno na -450 m dubine. Tuda se nije spuštalo zbog kršljivih stijena i ekipa u dvorani.Treba nastaviti s penjanjem na - 160 m dubine. Na Dekinoj polici (-289) meandar se nastavlja na suprotnu stranu od vertikale - prolaz je vrlo uzak i iza se nalazi vertikala. Ima dosta koraloida. Treba proširivati.

 

Dnevnik ekspedicije  

 

03. 08. 2011. (srijeda) 

 

U 8,00 krenulo se iz Splita put Makarske gdje smo se susreli s ekipom iz SAK Ekstrema. U 12,00 ekipa je krenula s parkinga uz cestu na Biokovu prema jami. Hoda do jame je oko sat vremena. Logor je smješten u šumici stotinjak metara od jame. Šatori su razmješteni po livadama i šumarcima uokolo. Odlazi se i po drugu turu stvari i opreme. Po povratku se organizira prostor u šumici - pravi se vatrište, organizira kuhinja i oružarnica. Određuje se i mjesto koje služi kao WC - u obližnjoj vrtači. Izrađuje se plan rada i raspored ekipa u jami. Do večeri posljednji članovi dolaze u logor.

 

Mokre_02

 

04. 08. 2011. (četvrtak) 

 

Ujutro (9.45) postavljačka ekipa (Toni, Davor i Vjetar) kreće u jamu i nastavljaju s postavljanjem i crtanjem jame od -430 m (do te dubine je jama bila postavljena u pripremnoj akciji). U 11.15 kreće ekipa koja postavlja bivak (Frane, Ante, Marina, Zlatan i Hrvoje). Zadatak im je postaviti bivak na -480m. Dio ekipe kroz jutro odlazi po vodu.Također, dvije ekipe odlaze istraživati otprije rekognistcirane jame. Marin, Bospor, Dino, Ružica i Šego istražuju jamu sat vremena hoda od logora i pronalaze spit na dubini od -35 m. Kasnije se utvrdilo da je to Jama prije Afrike. Nakon toga rekognisticiraju dio terena u blizini Vilimove jame. Kate, Dane, Frenky, Nina i Meteor rade jamu Moja - Tvoja i istražuju je do dubine od 113 m gdje jama završava. Do večeri se dio ekipe za bivak vraća iz jame u logor.

 

Mokre_03 

 

05. 08. 2011. (petak) 

 

U 2.00 izlazi drugi dio ekipe za bivak s informacijama od prve postavljačke ekipe. Izradili su prečnicu na - 450 m dubine u ogromni paralelni prostor za koji se utvrdilo da je gornji dio vertikale što se spušta u dvoranu. Pogledali su meadar na -430 m u koji otječe voda iz gornjih djelova jame i zaključili da je prolazan i došli do nove vertikale. Također su postavili jamu do dvorane čiji je vrh na -680 m. Nacrtali su vertikale do tog mjesta. Pregledali su dvoranu i otkrili tri nove vertikale na dnu. Ujutro im je plan pregledati meandar na 430 m i izaći vani. U 14,00 druga postavljačka ekipa (Marin, Kate i Dane) ulazi u jamu. Snimaju jamu do bivaka i precrtavaju djelove. Na izlazu susreću prvu postavljačku ekipu. U večernim satima dolaze na bivak.  Također kreće i ekipa ''turista'' do -280 m (Dekina polica). Jedna ekipa odlazi na rekognosciranje i pronalaze tri nove jame. Ekipe istražuju i crtaju jednu manju špilju (Tehnička špilja) i jamu u neposrednoj blizini logora duboku oko 25 m (Vodovod i Kanalizacija d.o.o.). U njoj nalaze jezero s pitkom vodom odakle će se dalje opskrbljivati logor. U kasnim večernjim satima svi se vraćaju u logor

  

Mokre_04

 

06. 08. 2011. (subota) 

 

Prva postavljačka ekipa u ranim jutarnjim satima kreće s bivaka crtati dvoranu i istražiti novootkrivene vertikale. Marin crta dvoranu uz pomoć svjetlećih štapića ,dok Kate i Dane napreduju u vertikali. Dvorana je velika, dimenzija 200 x 80 m. Kate i Dane se spuštaju do dubine od oko 750 m kroz vrlo zarušenu dvoranu. Staje se na rubu veće vertikale. Nestalo je opreme za napredovanje. Do tog mjesta je nacrtano i vraćaju se u bivak. Nacrtan je i manji fosilni meandar na dnu velike dvorane. Bospor i Frane spustili su se u jamu po informacije od druge ekipe. Krešo, Dragan i Zlaja rade meandar na -430 m. Krešo se spušta u bivak i ostaje spavati - sutra će biti dio ekipe raspremača. Vani, dvije ekipe kreću u istraživanje Ljubavne jame i rekognosciranje terena. Na povratku istražuju jamu Rebrica (mala pukotina). Odlazi se i po vodu u obližnju jamu. U kasnim satima Frane izlazi zadnji iz Mokrih nogu s informacijama o potrebnoj opremi.

  

Mokre_05

 

07. 08. 2011. (nedjelja) 

 

U 6.00 Hulk i Šego kreću u Mokre noge donijeti još potrebnih užeta za nastavak istraživanja. Hulk se s postavljačkom ekipom spušta do dvorane. Postavljači nastavljaju sa spuštanjem i crtanjem u zarušenoj dvorani (LegoLand) i spuštaju se niz 85-metarsku vertikalu. Dno je zarušeno i nije otkriven prolaz dalje među glondžama. Prema radnim nacrtima, tu je dno na -831 m dubine. Zatim počinju s raspremanjem jame i raspremaju do dvorane. Iznose opremu na bivak i dalje vani. Popodne ulazi raspremačka ekipa (Filio, Frenki i Basto) koji će se pridružiti Kreši koji je prespavao dan u bivaku. Zajedno se spuštaju u dvoranu i nakon šetnje raspremaju jamu do bivaka i odlaze na spavanje. Vjetar, Zlatan i Hrvoje odlaze nacrtati dio meandra koji se vidi iz vertikale i penjati u dolazni meandar na - 165 m. Staju nakon 10 m zbog praznih akumulatora. Dio ekipe odlazi na rekognosciranje.

  

Mokre_06

 

08. 08. 2011. (ponedjeljak) 

 

U 9.00 Vjetar, Božo i Davor odlaze raspremiti bivak. Dva sata kasnije, Hulk, Dujmić i Zlatan ulaze kao pomoć raspremačima. Popodne ulaze Marin, Kate i Dane dovršiti Vjetrov penj na -160 m. Popelo se 20 m uz meandar i došlo na policu s koje treba penjati još nekoliko metara. U 16.00 ulaze Bospor, Nina i Mate pomoći raspremačima. U kasnijim popodnevnim satima u raspremanje se uključuju Toni i Ante. U 19.30 je cijela jama raspremljena i svi su vani. U večernjim satima gotovo cijela ekipa nosi veliku količinu opreme i stvari do auta i vraća se na logor. Fešta!

  

Mokre_07

 

09. 09. 2011. (utorak) 

 

Rano ustajanje i odlazak s logora. Piće u Makarskoj. Odlazi se do Pavića mosta na Cetini gdje se oprema pere. Gradele i razlaz ekipe.

  

Mokre_08

 

Popis prisutnih - Mokre noge 2011  

 

 

 

SO HPD Mosor - Split: 

Marin  Glušević,
Katja Milišić - Kate,
Ivo Andrić - Nobelovac,
Ante Markoč - Bunar,
Marina Maleš,
Danijel Krstulović - Dane,
Ivan Limić - Lastan,
Hrvoje Dujmić,
Davorin Šego,
Ružica Radalj,
Dino Cikatić,
Filio Trgo,
Robert Režić - Robi,
Boris Omrčen - Hulk,
Dragan Vujnović - Pajky,
Nataša Šimić - Draga,
Mladen Palinić,
Veljko Martinović - Foto

  

Speleološko - alpinistički klub Ekstrem - Makarska: 

Mate Ravlić,
Toni Tursić - Frenky,
Dragan Delić,
Hrvoje Škrabić,
Kristijan Topić - Basto
Nino Roso

  

SO HPD Imber - Omiš:  

Željko Marunčić - Bospor,
Nikolina Marić - Nina,
Antonio Kovačić - Toni,
Ante Kovačić

  

 

Speleološko društvo Špiljar - Split: 

Frane Kožomelj;

 

SO HPD Sv. Mihovil - Šibenik: 

Goran Rnjak - Vjetar,
Zlatan Trokić;

 

SD Profunda - Brač:  

Davor Cvitanić,
Božidar Vlahović - Crack

  

  

SO HPD Liburnija - Zadar:  

Krešimir Prskalo - Brat
Ante Križanac - Meteor

  

  

 

 

 

SO HPD Biokovo - Makarska:

Stipe Bušelić

 

Tekst i fotografije: Marin Glušević