Članovi odsjeka

marin_glusevic

Marin Glušević
TAJNIK

Članom SO HPD Mosor postao je 1999., kada je završio speleološku školu i stekao naziv speleolog pripravnik. Ispit za naziv speleolog položio je 2004. (značka br. 143), a instruktor speleologije postao je 2007. Član je HGSS. Od važnijih istraživačkih akcija izdvaja se sudjelovanje u istraživanju Slovačke jame 2002. kada se spustio do dubine od -1300 m, istraživanje jame Munižabe i Kite Gaćešine s višednevnim boravcima u jami. U istraživanjima u jami Nevidnoj vodi na Dinari u BiH spustio se do -640 m. Sudjelovao je u istraživanjima jamskog sustava Velebita od 2004. godine, gdje se 2007. godine spustio do dna na dubini -1026 m. Vodio je niz speleoloških škola, te svoje veliko speleološko znanje sa zadovoljstvom prenosi na mlađe članove odsjeka.

john

Ivan Bućan-John

PROČELNIK S.O.-a

Član HPD Mosor postaje 1993. god. a 2005 godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. Sudjelovao je u brojnim istraživačkim akcijama jame Nevidna Voda, Bežmekova Jama, Vjetrenica, Munižaba, Mamet, Debeljača te u više navrata u jami Kita Gaćešina, kao i na logoru Nevidna Voda 2008. Bio je dugogodišnji tajnik HPD Mosor.

Tupina

Daniel Krstulović Opara-Dane

ORUŽAR

Završio speleološku školu u Mosora 2009 godine. Učestalo sudjeluje u radu odsjeka, naročito u istraživanju Mosora u okolici Jabukovca. Značajni objekti koje je posjetio su: Velika i Mala Mladoševica, Ledenica (Mosor), Špilja Dana, Ženska jama, Mokre noge i Kuraja.

 

 

kate-mala

Katja Milišić-Kate

ARHIVAR

Član PK Split od 1999g, gdje završava speleoškolu 2001g.( instruktor Božo Sučić ). Par godina aktivno sudjeluje u otkrivanju čari jama sa tada obnovljenim S.O. PK Split. Sljedećih par godina zanemaruje speleologiju radi planinarenja i penjanja,  no zatim se vraća istraživanju jama, te postaje članom S.O. Mosora i sudjeluje u raznim istraživanjima jama-Munižaba, Kita Gaćešina, Nevidna voda, Stara škola, Podgračišće, Lubuška, Trojama, Lukina Jama (1380m), te brojnim drugim istraživanjima.Članica je HGSS-a.

brane

Branimir Jukić

BIBLIOTEKAR

Speleološku školu završio je 2008. god. Nakon toga sudjelovao u akcijama u jamama: Munižaba, Stara Škola, Marganuša, Bristovac i Pod Gajem (Runovići), te špilji Kotluši.

filio

Filio Trgo

Član SO HPD Mosor postaje 2005. god. kada završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. Speleološko iskustvo započinje u istraživanjima brojnih okolnih jama. Od većih objekata posjetio je jame Kita Gaćešina, Munižaba, Mamet, Špilja Debeljača, Vjetrenica, te u više navrata u jami Nevidna Voda. Sudjelovao je u speleološkim logorima  Velebita 2007, Nevidna Voda 2008, Lukina Jama (1005m). U S.O-u obavljao je dužnost pročelnika 2007.-2008.g. Član je HGSS-a.

dado

Davor Matić-Dado

Član SO HPD Mosor postaje 2005. god. gdje iste godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. 2009. god. stječe zvanje speleolog(značka br. 164)  Speleološko iskustvo započinje u istraživanjima obližnjih jama Mosora, Brača, Vrlike. Od većih objekata posjetio je jame Kita Gaćešina, Munižaba, Mamet, Titina Jama, Špilja Debeljača, Vjetrenica, te logorima Nevidna Voda 2008 i Lubuška Jama 2009.

andric

Ivo Andrić-Nobelovac

Član SO HPD Mosor postaje 2008. god. gdje iste godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. U više navrata sudjelovao je u istraživanju jama na sjevernom dijelu Mosora. Sudjelovao je na logoru Nevidna Voda 2008, te se bavi istraživačkim radovima vezanih uz krš.

mladen

Mladen Palinić

Član SO HPD Mosor postaje 2008. god. gdje iste godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. U više navrata sudjelovao je u istraživanju jama na sjevernom dijelu Mosora. Sudjelovao je na logoru Nevidna Voda 2008 , te brojnim istraživačkim akcijama.

Bunar
Ante Markoč - Bunar
Školovan u odsjeku 2009 godine, od tada aktivan član koji se izričito istaknuo u topografskom snimanju speleoloških objekata. Neke od brojnih akcija na kojima je sudjelovao su: Lubuška jama 2009, Lukina jama 2010, Mokre noge 2011.
rato

Ratko Cvitanić-Rato

Speleološku školu završio je 2009.god i od tada aktivno sudjeluje u radu odsjeka. Posjetio je speleološke objekte: Golubinka u Dolcu ( Mosor), Đinđerovača, Kita Gaćešina i u pripremnoj akciji HGSS-a u postavljanju jame Stara Škola

Pajky

 

Dragan Vujnović - Pajky

Pajky u speleološkom odsjeku djeluje od 2010 godine kada je i završio školu. Aktivno sudjeluje u svim akcijama unutar odsjeka, od kojih bi istaknuli: Kitu Gaćešinu (500m), Mokre noge (400m) i spuštanje na samo dno Lukine jame na Velebitu. 

marina_males

 

Marina Maleš

Završila je speleo školu 2010. godine, od tada sudjeluje u skoro svim akcijama speleološkog odsjeka kao i na stručnim seminarima. Posjetila je jamu Mamet, a sudjelovala je u istraživanju Kite Gaćešine i na logorima Lukina Jama 2010.g. i Mokre Noge 2011.g.

dome

Domina Milišić

Najmlađi član speleološkog odsjeka. Rođena 12.12.1995. (osmi razred osnovne škole), sudjelovala je u istraživanju špilja  Đuderina ponoru, Dračevoj dragi, Kotluši i Milovašćici (105m) te na par vježbi na Marjanu. S obzirom na godine, spretnost i želju za istraživanjem u njoj vidimo veliku nadu S.O.Mosora.

kreso

Krešimir Prskalo - Brat

Speleološku školu završio je 2005.god. i od tada aktivno sudjeluje u istraživačkim akcijama speleološkog odsjeka. Od brojnih istraživačkih akcija po Mosoru, Velebitu, Dinari, valja izdvojiti sudjelovanje na speleoškim logorima: Velebita, Nevidna Voda, Lubuška Jama, Lukina Jama (1005m).

gabric

Goran Gabrić

Član planinarske organizacije od 1965.g. Speleološki tečaj na Kozjaku 1968.g. Pročelnik SO PK "Split" od 1970-1974.g, te od 1975-1978.g. Od 1977.godine nositelj je naziva Speleolog PSH, značka br. 56. Pročelnik SO PD "Mosor" od 1978-1986.g. Voditelj, predavač i instruktor u splitskim speleološkim školama. Posjetio je i istražio mnogobrojne speleološke objekte u Dalmaciji. Sudjelovao je na raznim seminarima i tečajevima, simpozijima i speleološkim kongresima. Učesnik je 2. hrvatske speleološke ekspedicije PSH "Maroko 83". Organizator i voditelj speleološke istraživačke ekipe koja je na Biokovu 1985.g u jami "Stara škola" postigla dubinu od -576 m. Član HGSS i Gorski spašavatelj, Planinarski vodič i Alpinist. Na FFK u Zagrebu polaže ispit i stiče zvanje Instruktor speleologije Hrvatskog planinarskog saveza.

dino

Dino Cikatić

Član SO HPD Mosor postaje 2011. god. gdje iste godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. Sudjelovao je u mnogo speleoloških istraživanja, a neke on njih su: Debeljača, Đinđerova, Korluša, Opasni Ponor, Milovaščica, Božićna jama te na logoru Mokre Noge 2011g.

Drlja

Veljko Martinović - Foto

Aktivni član odsjeka od uspješno završene škole 2009 godine. Svoje aktivno vrijeme razrijedio na razne grane u samom društvu i van njega, ali je i dalje nezamjenjiv član odsjeka. Neki od nezaboravnih logora na kojim je sudjelovao su: Lubuška jama 2009 i Nevidna voda 2009.

pablo

Zvonimir Šiljić - Pablo

Član SO HPD Mosor postaje 2010. god. gdje iste godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik.

boris

Boris Omrčen - Hulk

Član SO HPD Mosor postaje 2010. god. gdje iste godine završava speleološku školu i stječe naziv speleolog pripravnik. Sudjelovao na Seminaru o postavljanju speleoloških objekata Maklutača 2010 i na logoru Mokre Noge 2011. Od većih objekata posjetio je jamu Mamet, špilju Debeljaču. 

 

natasa

Nataša Šimić

Član SO Mosora od 2010 - speleolog pripravnik
Sudjelovala na seminarima: Seminar o postavljanju speleoloških objekata, seminar o pružanju prve pomoći, zbrinjavanju i samospašavanju, te aktivno sudjeluje u akcijama odsjeka.

marinmarin

Marin Marin

Speleolog - pripravnik postaje 2010.g te nakon toga aktivno sudjeluje u radu odsjeka.

 

nestija

 

Nestija Juretić

 

Član SO HPD Mosor postala je 2010. godine kada je završila speleološku školu i stekla naziv speleolog-pripravnik. Od tada aktivno sudjeluje u radu društva i pohađa stručne seminare. Posjetila je uglavnom obližnje speleološke objekte,a najveća dubina na kojoj je do sada bila je -350m u jami Trojami na Velebitu.

 anica

Anica Kolić

 

Speleološku  školu završila je 2011. godine, a od većih speleoloških objekata posjetila je: Mamet, Debeljača, Gajna, Milovaščica, Kotluša, Rudelića špilja, Zubanova, Đukina.

filko 

Filko Kapitanović - Logističar

 

Speleološku  školu završio je 2010g. i od tada sudjeluje u većini istraživačkih akcija, seminara i logora, a uža specijalnost mu je briga da nitko do kolega ne ostane gladan ili žedan.