51. Šumski dan Mosora - promjena termina

PDFIspis


Šumski 202201

 

Ovogodišnji će se Šumski dan Mosora održati u nedjelju 6. studenoga, zbog najavljenih obilnih oborina na Ljuvaču tijekom subote.

 

Pozivamo vas da nam se u nedjelju 6. studenoga 2022. g. pridružite na 51. Šumskom danu Mosora, najstarijoj manifestaciji u organizaciji našeg Društva, kad ćemo na opožarenoj površini kod planinarskog doma “Umberto Girometta” na Ljuvaču zasaditi novih 600 sadnica hrasta medunca (Quercus pubescen) i crnike (Quercus ilex).

 

Šumski 202202

 

Već je na prvom sastanku po osnivanju Društva 4. prosinca 1925. prvi predsjednik "Mosora" Ante Ercegović istaknuo "da zadaća Mosora neće biti to da samo pošumljuje naše goleti nego da i širi propagandu u narodu o važnosti i koristi pošumljavanja i da živo utječe na nadležne faktore da oni to svim sredstvima rade i podupiru."

 

Mosoraši su svoj prvi “Šumski dan” planirali realizirati 20. studenoga 1927., ali se spletom okolnosti sve prolongiralo do 25. ožujka 1928., kad je napokon održan prvi “Šumski dan Mosora”. Zabilježeno je kako je četrdesetak Mosorašica i Mosoraša zajedno s mještanima podmosorskih sela usprkos susnježici i temperaturi od 2°C zasadilo stotinjak sadnica crnog bora. Daljnji “Šumski dani” redovito su se održavali u studenom svake godine, a u nekoliko slučajeva i dvaput godišnje, u veljači i studenome.

 

Šumski 202203

 

Pošumljavalo se u suradnji sa splitskom šumarijom na prostoru Ljuvača, uokolo pl. doma, na prostoru oko špilje Vranjače u Kotlenicama, na Užinskoj kosi poviše Žrnovnice, ali i na Vidovoj gori na Braču itd.

 

S obzirom na ljuti krš i oskudicu zemlje uokolo budućeg planinarskog doma na Ljuvaču, pošumljavalo se većinom sadnicama autohtonog crnog dalmatinskog bora (Pinus nigra subsp. dalmatica), ali i jablanima i vrbama na livadi pod planinarskim domom. Dobivali su Mosoraši od strane Banske uprave i stotine sadnica trešnji, čiji bi tek manji dio zasadili uokolo planinarskog doma, dok bi većinu poklonili mještanima obližnjih mosorskih sela.

 

Šumski 202204

 

Upravo je pošumljavanje Mosora bilo ključno za odobravanje presudnih financijskih sredstava tadašnje države, odnosno njenog ministarstva šuma i ruda, 1931. g. za - kako je navedeno u odluci - "pošumljavanje Mosora i budući nadzor šume iz prostora planinarskog doma”.

 

Šumska sekcija i njeni agilni pročelnici ing. šumarstva Igo Oraš (4. veljače 1899.-19. siječnja 1981.) i nadšumar Ivan Draščić (15. ožujka 1882.-19. kolovoza 1964.) neumorno su propagirali važnost ponovnog pošumljavanja krša, a vodstvo Društva podsjeća na nekadašnje mosorske gajeve koji su nestali nekontroliranom sječom tijekom prva dva desetljeća 20. stoljeća.

 

Šumski 202205

 

Tako u “Novom dobu” tiskanom 15. studenoga 1930. nadahnuto piše dopredsjednik “Mosora, osnivač društva istarskih izbjeglica u Splitu “Kras”, a kasnije i ministar obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog prometa u prvoj Narodnoj vladi Hrvatske, Uliks Stanger (13. srpnja 1882. – 16. listopada 1973.): “Planinari okupljeni u HPD Mosor rade već godinama, po svojim slabim silama, da probude “svijest šume” i da zazelene pa makar samo i komadićak goleti. Oni ne očajavaju zbog neuspjeha, jer znadu da su planine vječne i da se cilj, koji su sebi postavili, mora postići. Mosor koji je jednom već slovio kao brdo, koje je jeseni sjalo na suncu svojih hrastova poput zlata, i opet će se okititi zelenilom u proljeću i pozlatiti u jeseni; opet će u njemu da se probudi život i živa će planina biti vrelo sreće, zdravlja i blagostanja za naše gorane i primorce”.

Zahvaljujući angažmanu članova “Krasa” u pošumljavanju Mosora, Mosoraši su vrhu Ljuvaštica iznad izvora Ljuvač i planinarskog doma 1934. g. dali ime Istarska glavica.

 

Šumski 202206

 

Nakon više desetljeća pauze, 2013. g. Denis Vranješ predlaže tadašnjem predsjedniku HPD-a “Mosor” Goranu Gabriću oživljavanje manifestacije i preuzima ponuđenu organizaciju istih, te s novoosnovanom školskom sekcijom Prirodoslovci 9. ožujka 2014.g. organizira prvi „Šumski dan Mosora” u ovom stoljeću. Prvih su godina u mosorskom kršu nastavili pošumljavanje sadnicama crnog dalmatinskog bora, a nakon katastrofalnog požara u srpnju 2017. u kojem je izgorjela gotovo trećina šume, opožarena se površina odlukom predsjednika HPD-a “Mosor” Denisa Vranješa pošumljava bjelogoričnim vrstama – “Crni dalmatinski bor je stvorivši dovoljnu podlogu izvršio svoju prvotnu zadaću pionirske vrste, pa sad u njoj moramo sadimo hrastove, grab i jasen. Sve u nadi kako će opet u jesen Mosor sijati poput zlata na suncu svojih hrastova.”

 

Pozivamo sve članove Društva da daju svoj doprinos pošumljavanju Mosora, a sve zainteresirane - zbog što kvalitetnije organizacije - molimo da se prethodno jave voditelju “Šumskog dana Mosora” Denis Vranješu na broj telefona 091/957-2379.

 

Šumski 202207