Lavinske opasnosti

PDFIspis

Lavine-2022-01

 

Prije lavinskih vježbi koje će polaznici Visokogorske škole napraviti ovaj vikend, kolega Frane Bebić dao nam je teoretsku podlogu o lavinama i kako se trebamo ponašati na lavinoznom terenu.

 

Lavine-2022-02

 

U prvom dijelu predavanja Frane nam je objasnio preduvjete za lavinu kao stanje snježnog pokrivača, temperatura snijega, vjetar koji je puhao za vrijeme padanja snijega, nagib terena i vrsta podloge. 

 

Opisao je poremećaje koji uzrokuju lavine i koje vrste lavina imamo: prašinaste, lavine od svježe napadanog suhog snijega, pločaste i lavine od rastresitog snijega.

 

Lavine-2022-03

 

Nakon toga Frane nam je objasnio mjere priprema za izbjegavanje lavina i kako testirati stabilnost snježnih slojeva. Pojasnio je način korištenja lavinskog primopredajnika, lavinske sonde, lavinskog ruksaka sa zračnim jastukom i važnosti posjedovanja lopate kao obaveznog dijela opreme. Na kraju smo se dotakli postupaka koje treba napraviti tijekom i nakon lavine. Tada počinje borba s vremenom gdje u što kraćem roku trebamo napraviti pronalaženje, iskopavanje i pružanje pomoći žrtvi lavine. Na smanjivanje vremena spašavanja utječe i uvježbanost visokogoraca na čemu ćemo raditi ovaj vikend.

 

Tekst: Tonći Kovačević