Na današnji dan 1926...

PDFIspis

Vijestiizpovijesti01malaNa današnji dan prije 86 godina održana je prva redovita godišnja skupština HPD "Mosor",  s koje je izvještaj donesen u 5. broju "Hrvatskog planinara" te davne 1926. godine

 

"Dne 15. IV t.g. u gimnaziji održana je prva redovita godišnja skupština podružnice HPD "Mosora“. Predsjednik dr. Ercegović pozdravio je članove i izrazio svoje veselje nad lijepim napredovanjem planinarstva u Dalmaciji. Tajnik Kortšek izvijestio je o radu uprave i društva kroz četiri mjeseca društvenog života, od osnutka do ove glavne skupštine. Istakao je da uza sve zapreke  koje je društvo imalo da u prvim počecima savlada, ono je lijepo napredovalo i oko par oduševljenih ljubitelja prirode, koji su pred četiri mjeseca osnovali društvo, okupilo se do sada lijep broj planinara. Društvo je osnovalo razne sekcije, od kojih su najagalnije bile prosvjetno-znanstvena koja je priredila 15 predavanja, izletna, koja je upriličila 13 izleta, te fotosekcija koja je sakupila velik broj snimaka sa naših planina i gora. Završilo je apelom na članove da porade živo na širenju planinarske ideje u našim primorskim krajevima."

 

1928_grupa_HPDM_kod_staja_u_centr.Mosoru

 

"Blagajnik A. Seitz izvijestio je o stanju blagajne, a zatim je birana ova redovita uprava: predsjednik dr. Ercegović; podpredsjednik Zdenko Bučan; tajnik Kortšek; blagajnik A. Seitz; zamjenik blagajnika i ekonom Vigurić. Odbornici: prof. Girometta, inž. Manola, dr. Rubić, gdjica. D. Rosić i poručnik Celegin. U eventualijama opširno se raspravljalo o aktuelnim planinarskim pitanjima. Bilo je zaključeno, da se o Sv. Petru upriliči izlet skupno sa zagrebačkim i ljubljanskim drugovima do Plitvičkih jezera, a u nedjelju ekskurzija do Mosora."