S akcije postavljanja putokaza po Mosoru

PDFIspis

Akcija putokaz 03Ovu nedjelju smo ponovo odlučili iskoristiti prekrasno jesensko vrijeme i zamijeniti dotrajale i u požarima uništene putokaze na putu od Sitna Gornjeg preko Zagrađa do pl. kuće Lugarnica.

 

 

 

Maja je vještom rukom unaprijed ispisala ploče za putokaze, a tu se ne smije pogriješiti jer je na terenu teško popraviti ako nešto nije dobro napravljeno,

nabavili smo sav potrebni alat za rad i tako su pripreme uz dosta truda bile gotove za nekoliko dana.

 

Akcija putokaz 04

 

Prvi smo putokaz postavili u udolini Zagrađe, a sljedeće na odvojcima za Ljubljan, na odvojku za Vickove staje koje planinari po običaju zovu Štamparija, na odvojku za Dugopolje i konačno na odvojku za Plišivac i Kunjevod.

 

Akcija putokaz 01

 

Posao je odlično napredovao, montažu ploča smo brzo izvještili pa nam je za montažu i postavljanje svakog putokaza trebalo samo po petbaest do dvadeset minuta. Još je bolje što nam je nakon svakog putokaza ostajalo sve manje i manje opreme koju je trebalo dalje nositi.

U akciji su sudjelovali markacisti: Dijana, Kate, Sonja, Boba, Maja, Mladen i Ante.

 

Akcija putokaz 02

 

Sljedeća akcija, ako nas vrijeme opet posluži, biti će u nedjelju 18.11. , pomoć je naravno dobrodošla od onih koji su voljni pritom dati ruke.

Cilj nam je da tu nedjelju postavimo još pet ili šest putokaza na putu od Planinarskog doma do Debelog brda jer su na tom području najpotrebniji.

 

Tekst: Ante Bigava

Fotografije: Ante Bigava i Sofija Nikolin-Weindinger